TÖÖVIISADE ja ELAMISLUBADE VORMISTAMINE

VORMISTAMISE PROTSESS

Töötajate andmed

Tööandja pöördub meie poole ja annab meile välismaiste töötajate andmed: nimi, sünniaeg, passi number, aadress