PROJEKTID ja ÄRIPLAANID

KOOSTAME PROJEKTE TOETUSTE SAAMISEKS:

KULKA’st (Kultuurkapital)

EAS’ist (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus)

PRIA’st (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) ja selle all asuvast LEADER-meetmest

RTK’st (Riigi Tugiteenuste Keskus)

KIK’st (Keskkonna Investeeringute Keskus)

KÜSK’ist (Kodanikuühiskonna Sihtkapital)

Innove’st (Sihtasutus Innove)

Linnade ja maakondade toetused

jt.

PROJEKTIDE KOOSTAMINE

Sobiva toetusprojekti leidmine

Kliendi ülesandeks on seletada lahti idee, tegevused ja kulutused, seejärel analüüsime võimalusi, milliselt rahastajalt oleks võimalik toetust taotleda.

Projekti kirjutamine

Klient varustab meid vajaliku infoga, seejärel koostame vajalikud dokumendid. Teenus sisaldab projektitaotluse täitmist ning detailse projekti kirjutamist vastavalt rahastaja poolt määratud nõuetele.

Finatsprognooside tegemine

Klient varustab meid vajaliku infoga, seejärel koostame vajalikud dokumendid. Teenus sisaldab projektitaotluse täitmist ning detailse projekti kirjutamist vastavalt rahastaja poolt määratud nõuetele.

Lisade koostamine ja hankimine

Klient varustab meid vajaliku infoga, seejärel koostame vajalikud dokumendid. Teenus sisaldab projektitaotluse täitmist ning detailse projekti kirjutamist vastavalt rahastaja poolt määratud nõuetele.

Projekti juhtimine

Klient varustab meid vajaliku infoga, seejärel koostame vajalikud dokumendid. Teenus sisaldab projektitaotluse täitmist ning detailse projekti kirjutamist vastavalt rahastaja poolt määratud nõuetele.

Projekti aruandlus

Klient varustab meid vajaliku infoga, seejärel koostame vajalikud dokumendid. Teenus sisaldab projektitaotluse täitmist ning detailse projekti kirjutamist vastavalt rahastaja poolt määratud nõuetele.

Teenust on võimalik tellida kompleksteenusena (koostamine, juhtimine, aruandlus), kuid tellimus on võimalik sõlmida ka ainult teatud tööde osas.

HINNAD

Esimene konsultatsioon 

Esimene konsultatsioon 

Esimene konsultatsioon 

Esimene konsultatsioon 

Esimene konsultatsioon 

TASUTA

TASUTA

TASUTA

TASUTA

TASUTA